Uw Maisstro brengt op

De Biogassector is steeds meer op zoek naar alternatieven voor hun huidge grondstoffen. Recent is er intresse gekomen voor het vergisten van maisstro, het restproduct dat ten velde achterblijft na het dorsen. Bij het verzamelen is het wel belangrijk dat er zo weinig mogelijk grondverontreiniging is.
Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de juiste verzameltechniek.
Voor de landbouwer biedt dit ook voordelen: minder ziekteoverdracht via gewasresten, makkelijkere veldbewerking door minder gewasresten, verhoging van het teeltsaldo per hectare, ....

Het verzamelen van maisstro gebeurd met twee pick-up harken aangekocht door Partoens Bvba & Van de Kruys bv.
U als landbouwer ontvangt een vergoeding evenredig met de afgevoerde hoeveelheid met name 6euro per ton.

Samen met collega loonwerkers staan wij voor u klaar:
- Geva NV (Peer - B)
- Haveneers Bvba ( Bree - B)
- Heyvaert (Steenhuffel - B)
- Partoens Bvba Agro Service (Bree - B)
- Snoeijen Agro (Maarheeze - NL)
- Timmermans BV (Mariahoop - NL)
- Van de Kruys bv (Weert - NL)

Heeft u nog vragen of wilt u inlichtingen over:
- humus waarde van het afgenomen stro
- bepaalde meststroffen die wel of niet zullen verdwijnen met het afgenomen stro
- ...

Mogelijke oplossingen en antwoorden zult u zeker terug vinden op onze DEMO dag samen met een drankje.


Wanneer : Woensdag 25/9/2013 vanaf 14.00u
Waar : Kruising v/d Roermonderstraat - Hulsbosstraat (Bree - Achter Scana Noliko)