Voor het dorsen van maïs maakt Partoens Bvba gebruik van een CTS combine. Deze combine heeft 2 rotoren ipv schudders. Het grote verschil bestaat erin dat de capaciteit stijgt maar ook dat er een beter eindproduct wordt bekomen daar er veel minder verlies is. Het dorsen gebeurd met een 8rijige kemper kolven plukker.

De granen kunnen worden gemalen of worden gedroogd voor het gebruik van veevoeder.
Voor de afvoer wordt er gebruik gemaakt van de carriers of van de vrachtwagen.

 

(foto's volgen)