Men kan voor het bewerken van de grond kiezen voor verschillende opties, spitten is een van deze mogelijkheden. Spitten wordt gezien als vervangmiddel voor het ploegen daar dit gemakkelijker en sneller zou kunnen verlopen.
Bij spitten wordt de onderstegrondlaag op de bovenste gelegd. Het is zeker geen frees waarbij de grond fijn wordt geslagen.
Men moet wel opletten dat men zeker sproeit tegen vooropkomst.