Het vermengen van bv. vaste mest, organisch materialen en andere stoffen met de grond kan gebeuren met een frees. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een 3m breede machine. Ook voor het vermalen of klein slaan van een oude wei of grasland kan er gebruik gemaakt worden van de frees.

foto's volgen.