Indien drijfmest op grotere afstanden moeten worden afgezet maakt Partoens Bvba gebruik van 4 transport opleggers. Deze hebben een inhoud van 35.5m3 en zijn ook voorzien van een AGR-GPS toestel voor Belgie en 3 van deze opleggers zijn ook voorzien van een AGR-toestel, geijkte weeginrichting met eijkelkamp monsterapparaat voor Nederland.

De opleggers maken gebruik van borgerpompen waardoor de volledige inhoud wordt benut onafhankelijk van het type & soort van de mest.
De laadtijd is steeds constant, indien men nu uit een volle mestsilo moet trekken of uit de put.