Al sedert de jaren 90 heeft Partoens Bvba gebruik gemaakt van een zelfrijdende bemester. In de begin jaren werdt hiervoor een terra gator 2204 voor gebruikt en werdt daar vooral grasland mee geinjecteerd. Het grootte voordeel van deze zelfrijder was vooral de lage insporing en de alom bekende hondengang. Het enig nadeel van de machine was dat deze slechts een inhoud van 11m3 had.

Indien er dan groottere percelen moest worden geinjecteerd moest er steeds gebruik gemaakt worden van een mestcontainer die dan ook appart naar het perceel moest worden verreden. Nadien werdt die dan ook door de terra gator verreden. Het eventueel overladen bij kleinere percelen waar de container geen nut heeft gebeurde dan op de bekende manier met name met de 6duimse slang.

Sinds de jaren 2002-2004 werdt in Nederland al veel gevraagd voor de drijfmest in 1 werkgang te injecteren. Dit gebeurde toen vooral met de 3-assers omdat de capaciteit van de terra te laag was. (teveel gesjouw met de slangen en overladen). Doch werdt in 2008 het bouwland injecteren in 1 werkgang in Nederland verplicht.

Tijdens de jaren van 2002 tot 2008 werdt er veel gepolst bij onze klanten wat zij het liefst zagen op hun percelen. De akkerbouwers hebben het liefst de zelfrijders omdat deze weinig insporing maken maar de boeren zagen liever de 3-assers doordat deze een hogere capaciteit hadden. Met dit verhaal is Partoens Bvba aan de slag gegaan en heeft het een aantal mogelijke oplossingen met elkaar vergeleken en de voor-en nadelen naast elkaar gezet.

De oplossing bestaat op de nu toch al bekende Terra Gator 3204 oplegger. Deze heeft een inhoud van 27.5m3 met hondengang en een evers bouwland injecteur van 8m lopend op een rol waardoor het land er egaler komt bij te liggen. Wegens de lage bandenspanning is een drukwisselsysteem niet nodig. De mestcontainer hebben we vervangen door onze transport tanken. Deze zijn uitgerust met een zuiggat waaruit de terra met de zuigarm kan trekken. De maximale tijd dat de opleggers staan te lossen ligt tussen de 5 à 8 minuten. Binnen deze tijd zijn de opleggers vertrokken om terug te gaan laden en in tussentijd kan de terra verder gaan bemesten. Ook bij grootere percelen of percelen in zandwegen is er geen enkel probleem. De grootte van de machine is wel schrikwekkend, maar de wendbaarheid des te meer.

Voor grasland percelen wordt er ook gebruik gemaakt van deze machine samen met een vredo zodenbemester van 9m. Hiermee willen we de geruchten ook de kop indrukken dat met deze machine de bodemdruk kleiner is dan wanneer u met een tractor en een getrokken tank van 10m3 zou gaan injecteren de bodemdruk is zelfs egaler dan bij een 3 wieler waar de achterste banden toch meer druk hebben dan de voorband. De bodemdruk is in geladen toestand 8T per band. Voor het injecteren van jong grasland en granen wordt de zelfrijder ook maar tot een 18 à 20m3 geladen waardoor de bodemdruk nog lager ligt. De snelheid blijft gelijk doordat er toch 2x moet worden geladen aan de opleggers.
Wij weten ook dat op kleinere percelen dit zeker geen ideale machine is. Doch wanneer men naar de groottere percelen gaat hoeft deze mastodont zeker niet onder te doen. Het grootte voordeel is dat men niet zo veel op en neer hoeft te rijden door de weien om terug gaan te laden. Indien de afstanden te groot worden kunnen ook hier weer de opleggers worden ingezet. Wegens de hoge capaciteit is de prijs/m3 zeer gunstig.

Foto album grasland 1
Foto album grasland 2
foto album granen 1